Drukarstwo to proces tworzenia dzieł sztuki poprzez drukowanie na papierze i innych materiałach lub powierzchniach. Proces ten jest w stanie wytworzyć wielokrotność tej samej pracy, zwanej odbitką. Każdy wydruk jest oryginalny, technicznie znany jako wrażenie.

Drukarstwo a dekoracje wnętrz

Druki tworzone są z jednej oryginalnej powierzchni, technicznie matrycy. Najczęściej spotykane rodzaje matryc to:

  • płyty metalowe, zazwyczaj miedziane lub cynkowe do grawerowania lub wytrawiania;
  • kamień, używany do litografii;
  • bloki drewniane do drzeworytów,
  • linoleum do linorytów
  • płyty tkaninowe do sitodruku.

Utwory wydrukowane z pojedynczej płyty tworzą edycję, w czasach nowożytnych zazwyczaj każda sygnowana i ponumerowana, aby utworzyć limitowaną edycję. Wydruki mogą być publikowane w formie książkowej, jako książki artysty. Pojedynczy wydruk może być produktem jednej lub wielu technik.

Drukowanie materiałów do dekoracji wnętrz

Potrzebujesz pomocy przy urządzeniu wnętrza? Sprawdź ofertę agencji New Vision: https://nowoczesnareklama.eu/oferta/dekoracje-wnetrz/

Narzędzia

Oprócz technologii, projektowanie graficzne wymaga osądu i kreatywności. Krytyczne, obserwacyjne, ilościowe i analityczne myślenie jest niezbędne do projektowania i renderowania. Jeżeli wykonawca stosuje się jedynie do rozwiązania (np. szkicu, scenariusza lub instrukcji) dostarczonego przez innego projektanta (np. dyrektora artystycznego), wówczas wykonawcę zwykle nie uważa się za projektanta.

Sposób prezentacji (np. aranżacja, styl, medium) jest ważny dla projektu. Narzędzia tworzenia i prezentacji mogą zmienić postrzeganie projektu przez publiczność. Obraz lub szata graficzna tworzona jest przy użyciu tradycyjnych nośników i przewodników lub narzędzi do edycji obrazów cyfrowych na komputerach. Narzędzia w grafice komputerowej często przyjmują tradycyjne nazwy, takie jak „nożyczki” lub „pióro”. Niektóre narzędzia graficzne, takie jak siatka, są wykorzystywane zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej.

Podsumowanie – projektowanie graficzne w dekoracji wnętrz

W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku oprogramowanie do publikacji i grafiki komputerowej wprowadziło możliwości ręcznej manipulacji i tworzenia obrazów komputerowych. Komputery umożliwiły projektantom natychmiastowy podgląd efektów zmian układu graficznego lub typograficznych oraz symulację efektów tradycyjnych mediów.

Tradycyjne narzędzia, takie jak ołówki, mogą być przydatne nawet wtedy, gdy komputery są wykorzystywane do finalizacji; projektant lub dyrektor artystyczny może szkicować liczne koncepcje w ramach procesu twórczego. Stylusy mogą być używane z komputerami tabletowymi do cyfrowego przechwytywania rysunków ręcznych.