Przetwarzanie i cięcie laserowe może być stosowane do tworzenia skomplikowanych wzorów z arkuszy PMMA. PMMA odparowuje do związków gazowych (w tym monomerów) po cięciu laserowym, dzięki czemu bardzo czyste cięcie odbywa się bardzo łatwo. Impulsowe cięcie laserowe wprowadza jednak duże naprężenia wewnętrzne wzdłuż krawędzi cięcia, które przy działaniu rozpuszczalników powodują niepożądane „pękanie pod wpływem naprężeń” na krawędzi cięcia i głębokości kilku milimetrów.

Litery z plexi na każde warunki

Nawet amonowe środki do czyszczenia szkła i prawie wszystko, co jest pozbawione mydła i wody, powoduje podobne niepożądane spękania, czasami na całej powierzchni ciętych części, w dużych odległościach od naprężonej krawędzi. Wyżarzanie arkuszy/części PMMA jest zatem obowiązkowym etapem obróbki końcowej w przypadku zamiaru chemicznego połączenia ze sobą części lasera.
W większości przypadków nie rozpada się. Raczej rozbija się na duże, tępe kawałki. Ponieważ PMMA jest bardziej miękki i łatwiejszy do zadrapania niż szkło, powłoki odporne na zarysowania są często dodawane do arkuszy PMMA, aby chronić je (jak również inne możliwe funkcje).

Najlepsze pomysły na reklamę

Litery z plexi jak powstają

Ilustracyjna i bezpieczna próbka chemiczna bromu używana do nauczania. Do kostki z tworzywa sztucznego akrylowego wlewa się szklaną fiolkę z próbką żrącego i trującego płynu.
W połączeniu z katalizatorem polimeryzacyjnym takim jak MEKP można użyć „żywicy syntetycznej” metakrylanu metylu do odlewania (zwłaszcza płynnej substancji chemicznej luzem) do produkcji z formy przezroczystego utwardzonego PMMA w dowolnym kształcie. Przedmioty, takie jak owady lub monety, a nawet niebezpieczne chemikalia w łamliwych ampułach kwarcowych, mogą być osadzone w takich „odlewanych” blokach, w celu wyświetlania i bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Litery z plexi właściwości marketingowe

Struktura szkieletowa metakrylanu metylu, monomeru składowego PMMA
PMMA jest mocnym, wytrzymałym i lekkim materiałem. Ma gęstość 1,17-1,20 g/cm3, czyli mniej niż połowę gęstości szkła. Posiada również dobrą udarność, wyższą niż szkło i polistyren, jednak udarność PMMA jest nadal znacznie niższa niż poliwęglan i niektóre polimery inżynierskie. PMMA zapala się w temperaturze 460 °C (860 °F) i pali się, tworząc dwutlenek węgla, wodę, tlenek węgla i związki o niskiej masie cząsteczkowej, w tym formaldehyd.

PMMA przepuszcza do 92% światła widzialnego (grubość 3 mm) i dzięki współczynnikowi załamania światła daje odbicie ok. 4% w stosunku do każdej z jego powierzchni, dzięki współczynnikowi załamania światła (1.4905 przy 589,3 nm). Filtruje światło ultrafioletowe (UV) przy długościach fal poniżej około 300 nm (podobnie jak zwykłe szkło okienne). Niektórzy producenci dodają do PMMA powłoki lub dodatki zwiększające absorpcję w zakresie 300-400 nm. PMMA przepuszcza światło podczerwieni o długości fali do 2800 nm i blokuje podczerwień o długości fali do 25 000 nm.