Oszustwa ojcowskie, znane również jako oszustwa ojcostwa niedopatrzonego lub rozbieżności ojcowskie, są rodzajem oszustwa, które ma miejsce, gdy w zdarzeniu bez ojcostwa matka wymienia mężczyznę jako biologicznego ojca dziecka, gdy wie lub podejrzewa, że nie jest on biologicznym ojcem. Nowoczesne pojęcie oszustwa ojcowskiego wiąże się z historycznym rozumieniem cudzołóstwa.

Podział majątku a praktyka prawna

Badania opublikowane w 2016 roku wykazały, że jeden na 50 ojców brytyjskich wychowuje dziecko, które jego zdaniem jest jego własnym, ale w rzeczywistości jest biologicznym dzieckiem innego mężczyzny, a którego urodzenie odzwierciedla wysoką częstość występowania niewierności kobiet, między 5% a 27% u kobiet poniżej 30 roku życia.

Podział majątku to bardzo ważna praktyka prawna. Bardzo wiele kancelarii prawnych i adwokackich jest związana z takimi praktykami.

Prawo majątkowe i podział majątku w Białymstoku

W 2005 r. w przeglądzie naukowym opublikowanych międzynarodowych badań rozbieżności patronalnych w takich kancelariach adwokackich w 2005 r. stwierdzono na całym świecie zakres częstości występowania chorób od 0,8% do 30% (średnia 3,7%). Jednakże, ponieważ wiele badań przeprowadzono w latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, niektóre liczby mogą nie być wiarygodne z powodu niedokładności w ówczesnych metodach i procedurach badań naukowych. Najnowsze badania, obejmujące lata 1991-1999, wskazują na następujące wskaźniki zachorowalności: 4,0% (Kanada), 2,8% (Francja), 1,4% i 1,6% (Zjednoczone Królestwo) oraz 11,8% (Meksyk), 0,8% (Szwajcaria). Liczby te sugerują, że często cytowana i nieuzasadniona liczba 10% zdarzeń niepaternalistyczny jest zawyżona i jest to związane z prawem majątkowym które jest zastosowane w praktyce.

Ustalenie ojcostwa a regulacje prawne

Liczba ta mogła być jednak nieprawidłowo podawana ze względu na: w badaniach, które dotyczyły wyłącznie par, które uzyskały test ojcostwa ze względu na fakt, że sporne były podziału majątku, liczba ta jest wyższa; częstość występowania od 17% do 33% (średnia 26,9%). Najbardziej zagrożone były osoby urodzone przez młodszych rodziców którzy zajmują się poźniej podziałem majątku i ogólnie sprawami majątkowymi, pary niepozostające w związku małżeńskim, osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym lub z niektórych grup kulturowych.

Badanie przeprowadzone w 2008 r. w Zjednoczonym Królestwie wykazało, że w 0,2 % (1 na 500) przypadków rozpatrywanych przez Agencję ds. Z tego 0,2 % w latach 2004-2008 przeprowadzono testy ojcostwa DNA, które wykazały, że od 10 do 19 % matek celowo wskazało złego ojca; żadna z kobiet nie była ścigana.