Jaka jest różnica między inwestycją a spekulacją?

Inwestorzy i spekulanci podejmują ryzyko, aby zarobić na transakcjach rynkowych. Ale jaka jest różnica między nimi?

Stosowanie tych dwóch etykiet w odniesieniu do osób kupujących i sprzedających aktywa finansowe jest do pewnego stopnia subiektywne. Możemy jednak wyróżnić niuanse, a także ogólne pojęcia, które różnicują postawy, z jakimi ci dwaj uczestnicy rynku podchodzą do rynku.

Czynnikiem, który chyba najbardziej różnicuje te dwa rozumienia rynków, jest ryzyko. Często określamy handel jako spekulacyjny, gdy uważamy, że niesie on ze sobą wysokie ryzyko nieosiągnięcia pożądanego wyniku. Z drugiej strony, kiedy osoba wydaje pieniądze z dużym oczekiwaniem, że zostanie wygenerowany zysk, mówimy, że inwestuje.

W tym drugim scenariuszu osoba podejmuje decyzję inwestycyjną w oparciu o obszerną analizę, zgodnie z którą działalność ma wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu i wygenerowania zysku. Ale co się stanie, jeśli ta sama osoba wyda pieniądze na działalność, która ma wysokie prawdopodobieństwo porażki? W tym przypadku powiedzielibyśmy, że on lub ona spekuluje.

Inwestycja

W sensie stricte finansowym o inwestycji mówimy zazwyczaj wtedy, gdy kupujemy aktywa finansowe, czy to akcje, obligacje, fundusze itp. Inwestorzy dążą do uzyskania odpowiedniego zwrotu z kapitału, przy kontrolowanym ryzyku uwzględniającym oczekiwany zysk. Generowanie tego zwrotu może wynikać z aprecjacji ceny aktywów lub z generowania dochodu, na przykład poprzez wypłatę dywidendy. Jeśli chcesz się nauczyć inwestować, to w http://inwestum.pl znajdziesz niezbędną wiedzę.

W wielu przypadkach inwestycja zakłada długi horyzont czasowy, w którym aktywo będzie w stanie przynieść oczekiwane zyski. Tak jest w przypadku inwestycji w spółki o stabilnej, uznanej, prestiżowej sprzedaży, solidnych marżach i ustalonych wypłatach dywidendy.

Spekulacja

Spekulacja to wykorzystanie pieniędzy do zakupu aktywów finansowych, gdzie prawdopodobieństwo straty może być wysokie i nie ma rygorystycznej kontroli ryzyka. Spekulanci szukają nadzwyczajnych zysków, obstawiając zakłady, które częściej zawodzą.

Choć spekulacja kojarzy się z hazardem, warto rozdzielić pojęcia, gdyż spekulanci starają się podjąć racjonalną decyzję o kierunku rozwoju swoich aktywów.

Ryzyko, do którego podejmowania przywykli spekulanci, jest znacznie powyżej średniej. Zazwyczaj kupują oni aktywa finansowe, takie jak akcje lub instrumenty pochodne, z zamiarem trzymania ich bardzo krótko i szybkiego skorzystania ze zmiany ich ceny.